Velkommen / Baggrund
 
 
 
 
 
Vidste du...
 
...at institutionens fysiske sprogmiljø opkvalificeres, når I har børnebøger på mange sprog?
 
 
Børnebøger på andre sprog - hvorfor nu det?
 
Det styrker sprogindsatsen, når der i dagtilbud og skoler er bøger på andre sprog end dansk.
 
Vi ved fra forskningen, at jo bedre et modersmål børn har, jo lettere får de ved at lære andre sprog fx dansk.
 
I mange dagtilbud arbejder man i dag med dialogisk læsning. Ved at have bøger på andre sprog end dansk giver I de flersprogede forældre mulighed for at støtte op om dagtilbuddets sprogindsats. Når I læser en bog i dagtilbuddet, er det en fantastisk støtte for de flersprogede børn at få læst den samme bog af mor eller far - på modersmålet.
 
I forhold til børns tidlige møde med skriftsprog er det ligeledes en fordel, at de flersprogede børn både møder det danske skriftsprog og deres modersmåls skriftsprog i dagtilbud og skole.
 
Det får de mulighed for med bøger og plakater fra Sproghandleren.
Hvad siger forskningen?
 
Når man måler kvalitet i dagtilbud, bruger man ofte måleredskabet CLOP, som for eksempel i Justin Markussen-Browns forskning i forbindelse med SPELL.
 
I dette måleredskab måles kvaliteten af det fysiske sprogmiljø blandt andet på hvor mange bøger, der er i daginstitutionen, og ikke mindst hvor mange bøger på andre sprog end dansk, der er i daginstitutionen.
 
Markussen-Brown fandt i sin forskning, at kun 2 ud af 293 deltagende daginstitutioner havde børnebøger på andre sprog end dansk.
 
Det skyldes måske, at det indtil for nyligt ikke har været muligt at købe sådanne bøger i Danmark. Men det kan du nu - her hos Sproghandleren.
 
Sproghandleren | CVR: 37038776 | Augustavej 3, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 44166011 | hnb@sproghandleren.dk