Velkommen / Baggrund
 
 
 
 
 
Vidste du...
 
...at institutionens fysiske sprogmiljø opkvalificeres, når I har børnebøger på mange sprog?
 
 
Børnebøger på andre sprog - hvorfor nu det?
 
Det styrker sprogindsatsen, når der i daginstitutioner er bøger på andre sprog end dansk.
 
Vi ved fra forskningen, at jo bedre et modersmål børn har, jo lettere får de ved at lære andre sprog fx dansk.
 
I mange daginstitutioner arbejder man i dag med dialogisk læsning. Ved at have bøger på andre sprog end dansk giver I de flersprogede forældre mulighed for at støtte op om daginstitutionens sprogindsats. Når I læser en bog i daginstitutionen, er det en fantastisk støtte for de flersprogede børn at få læst den samme bog af mor eller far - på modersmålet.
 
I forhold til børns tidlige møde med skriftsprog er det ligeledes en fordel, at de flersprogede børn både møder det danske skriftsprog og deres modersmåls skriftsprog i dagtilbuddet.
 
Det får de mulighed for med bøger og plakater fra Sproghandleren.
Hvad siger forskningen?
 
Når man måler kvalitet i dagtilbud, bruger man ofte måleredskabet CLOP, som for eksempel i Justin Markussen-Browns forskning i forbindelse med SPELL.
 
I dette måleredskab måles kvaliteten af det fysiske sprogmiljø blandt andet på hvor mange bøger, der er i daginstitutionen, og ikke mindst hvor mange bøger på andre sprog end dansk, der er i daginstitutionen.
 
Markussen-Brown fandt i sin forskning, at kun 2 ud af 293 deltagende daginstitutioner havde børnebøger på andre sprog end dansk.
 
Det skyldes måske, at det indtil for nyligt ikke har været muligt at købe sådanne bøger i Danmark. Men det kan du nu - her hos Sproghandleren.
 
Sproghandleren | CVR: 37038776 | Hovedgaden 28, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 28931396 | hnb@sproghandleren.dk