Velkommen / Om Sproghandleren
 
 
 
 
 

Om Sproghandleren

Jeg startede Sproghandleren i 2015, fordi jeg på det tidspunkt var sprogkonsulent i dagtilbudsafdelingen i Viborg Kommune og oplevede et stort fokus på og efterspørgsel efter børnebøger på de flersprogede børns modersmål.

Med ønsket om at bidrage til flersprogede børns sproglige udvikling, startede jeg derfor Sproghandleren, som dengang - såvel som i dag - drives som en bibeskæftigelse.
 
Sproghandleren | CVR: 37038776 | Augustavej 3, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 44166011 | hnb@sproghandleren.dk